Choď na obsah Choď na menu
 


Čriepky z histórie

26. 6. 2008

Čriepky z histórie

 

„Slová sú perom srdca, ale hudba je perom duše“.

                                                                                 Shneur Zalman

V nasledujúcich riadkoch odkryjeme kúsok histórie modrokamenskej dychovky Hradčianky a pospomíname na jej činnosť a pôsobenie za posledných  jubilejných 30 rokov.

Obrázok

 

Čriepky  prvé

 

   Názov dychovej hudby HRADČIANKA je odvodený z pomenovania mestečka Modrý Kameň, ktorý sa kedysi ľudovo nazýval aj Hrad. Jej zrod možno hľadať niekedy na sklonku roka 1935 a začiatkom r.1936, kedy vznikla prvá dychovka pod vedením Ondreja Gašparíka. Z pôvodných členov dodnes žijú Jozef Turay a Ján Ivanič.

   Od spomínaného roku došlo v činnosti súboru k mnohým zmenám, súbor niekoľkokrát zanikol, ale vždy sa v pravý čas našlo riešenie na jeho obnovu.

 

Čriepky druhé

 

   Vychádzajúc zo spomenutej tradície 22.februára 1974 pod patronátom ZO Zväzu požiarnej ochrany nášho mestečka a neskôr pri Mestskom osvetovom stredisku vzniká terajšia dychová hudba. Jej kapelníkom sa stáva Dolo Hanták. Činnosť súboru sa obnovuje z pôvodných členov, ktorý medzi seba pritiahli svoje deti a mládež. Mládežnícka formácia sa stáva úspešnou. Hneď v roku 1977 na krajskej súťaži dychových hudieb v Ladcoch získava 2.miesto a po odchode Dola Hantáka už pod vedením nového kapelníka Milana Strenádku,  získava o rok neskôr opätovne 2.miesto na podobnej súťaži v Lučenci. V tomto období pomáha rozvoju dychovky aj bývalý dirigent Posádkovej hudby z Banskej Bystrice Imrich Gažovič.

   V roku 1979 vznikajú dve krátke nahrávky do Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici. Pod vedením kapelníka Milana Strenádku sa súbor zúčastnil zájazdu po južných Čechách (1981), ďalej krajskej prehliadky malých dychových hudieb v Martine (1983). Vystupoval na koncertoch v Maďarsku (Šalgotarián, Veňarec – 1983, 1984). Okrem toho dychovka vystupovala na všetkých štátnych oslavách a podujatiach v meste Modrý Kameň a Veľký Krtíš. Miestne organizácie pozývali dychovku na svoje podujatia – tak vznikla tradícia tanečných zábav na Tani, ktorá trvala niekoľko rokov a je už minulosťou. Dychovku pozývali aj vtedajšie okresné a miestne podniky, či obce na spestrenie nimi poriadaných akcií.

 

Čriepky tretie

 

   1.septembra 1985 opustil Hradčianku aj Milan Strenádka. Jeho miesto prevzal jeden z radových členov súboru, mladý a talentovaný Janko Černák. Za päť mesiacov nacvičil úplne nový program, s ktorým sa predstavil občanom mesta pri príležitosti 50. výročia vzniku dychovej hudby, ako aj na ďalších vystúpeniach. Uskutočnil sa úspešný družobný zájazd Písek – Milevsko (1988). V roku 1991 pozval Dobrovoľný hasičský spolok z juhoslovanského Petrovca na oslavy stého výročia jeho založenia.

   Na jeseň toho istého roku mesto dalo kultúrny dom do prenájmu a to malo negatívny dopad na súbor, ktorý stratil svoje dlhoročné a stále miesto na nácvik a ocitol sa na „ulici“. Dychovka sa na dva roky uchýlila do priestorov Materskej školy v Modrom Kameni. Vtedajší primátor mesta Ján Lenhardt pomohol zabezpečiť dychovke trvalé miesto na nácvik. V roku 1994 sa požiarnici presťahovali do nových priestorov a časť tých pôvodných bola poskytnutá dychovke, kde dodnes nacvičuje.

   Vďaka získaným vhodným podmienkam sa Hradčianka dokázala pripraviť na jedinečné turné po Taliansku ( Borca di Cadore, Ravazzura - Rimini, Coreno Ausonio, 1995). V rámci družobných stykov s poľským mestom Opatow mala Hradčianka vystúpenie počas Opatowských kultúrnych slávností (1998). Dychovka vystupovala ako hosť v Maďarsku na festivale mažoretiek ( Róža Sentmárton – 2000) a na oberačkových slávnostiach (Veňarec – 2001).

   Významné a úspešné účinkovanie Hradčianky bolo i na domácej pôde. V roku 1993 účinkovala vo Zvolene pri príležitosti 750. výročia obnovenia jeho mestských výsad. V letných mesiacoch v rokoch l993 – 1996 sa dychovka zúčastnila festivalu v Kováčovej (1994 – 3.miesto, za koncertnú skladbu Tatranské pastely osobitná cena od jej autora Izidora Glórika) a vo Valaskej (1995). Mnohokrát vystupovala v letných kúpeľných sezónach (Dudince, Lúčky, Ružiná, naposledy Patince – 2002,2003). Niekoľkokrát sa dychovkári zúčastnili baníckeho sviatku Salamander v Banskej Štiavnici. Vystupovali ako hostia Bellovho festivalu  v Kremnici (2001) a tiež aj na oslavách v Hontianskych Nemcoch (1998) a v Sebechleboch (2002).

 

Čriepky štvrté

 

   V roku l995 vstúpila Hradčianka do Združenia dychových hudieb Slovenska. Stala sa kolektívnym členom Matice slovenskej a občianskeho združenia Naša kultúra.

   V jubilejnom 25.roku trvania dnešnej Hradčianky vydali jej členovia prvú magnetofónovú nahrávku (1999).

   V súčasnosti Hradčianka účinkuje pri rôznych kultúrnych a spoločenských akciách v rámci mesta – Deň matiek, Gaštanové slávnosti, tradičné fašiangovanie, vystupuje aj pri niektorých cirkevných sviatkoch, a v rámci okresu – festival mažoretiek vo Veľkom Krtíši, pri výročiach založení obcí – Olováry, Glabušovce, Želovce, Hrušov, Čelovce...  Repertoár prevažne tvoria ľudové pesničky v úprave kapelníka Janka Černáka.  

   Od roku 2002 sa pravidelne zúčastňujeme festivalu Hradská muzika, ktorý prebieha na nádvorí modrokamenského hradu a ktorý pomáhame aj organizovať.

   ...a to by bolo v krátkosti všetko. Čriepky do seba zapadli a utvorili mozaiku pôsobenia Hradčianky. My sa tešíme na vašu priazeň v nasledujúcich rokoch.

 

 

  HRADČIANKA Z MODRÉHO KAMEŇA