Choď na obsah Choď na menu
 


Z buletinu 25. výročie Hradčianky

26. 7. 2008

Stručný pohľad do histórie dychového súboru.

    V dejinách národov sú udalosti, ktoré sa svojim významom trvalo zapisujú do povedomia celých generácií. Ostávajú ako svetlé body, ku ktorým sa  obracajú zraky celého národa.

    Aj malé mestá majú svoje dejiny, svoje udalosti, ku ktorým sa s odstupom čaqsu vracajú, lebo sú hrdosťou, pýchou, sú svedectvom úsilia predchídzajúcich generácií.

    Mestečko Modrý Kameň je ľudovo nazývaný i Hrad a to podľa zrúcaniny, ktorá sa nad ním vypína. Jeho obyvatešov volajú Hradčania. Odtiaľ pochádza i názov dychového súboru HRADČIANKA. Jej zrod možno hľadať niekedy na skolnku roka 1935 a začiatkom roku 1936 za pomerne zložitých podmienok. Vznikla prvá dychová hudba pod vedením Ondreja Gašparíka. V čase písania tohto bulletinu žili ešte traja zakladajúci členovi: Jozef Hulec, Ján Turay a Ján Ivanič.

    Od spomínaného roku došlo v činnosti dychového súboru k rôznym zmenám, súbor niekoľkokrát zanikol, ale vždy a v pravý čas sa anšlo riešenie pre jeho obnovu.

    Vychádzajúc z tradícií dychovej hudby v našom meste, 22. februára 1974 dychový súbor Hradčianka začal vyvíjať svoju činnosť pri miestnej jednote základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany a po niekoľkých mesiaoňcoch súbor natrvalo našiel svoje miesto a rozvíjal svoju činnosť pri Mestskom osvetovom stredisko v Modrom Kameni.

 

Mária Balážová a Ľubka Paučová